Referat bestyrelsesmøde 30. august 2022 på
Kultur- og Sundhedscenter Havkær.

   
  Dagsorden:

1.

  Nyt fra formand og kasserer

2.

 

 Nyt fra øvrige medlemmer

3.   PR: artikel i lokalavisen
4.   Aktiviteter og rejser i 2022
5.   Brugerundersøgelse
6.   Foreløbig program for 2023
7.  

Eventuelt, herunder fastsættelse af tidspunkt for næste bestyrelsesmøde

Til stede:

Torben Nielsen, Lis Thomsen, Jørgen Friis, Søren Hygum, Søren Højager, Johannes Sørensen og Bo Reiff-Larsen.

Ad 1. Sognestøtten i Tilst har bevilget tilskud til vores juletur. Ansøgningen om tilskud til ny hjemmeside, er ikke bevilget af Jutlander Fonden.

Ad 2. Møde med Ole Leerhøj vedr. ny hjemmesiden forløb rigtig fint. Ole havde flere ideer til fremtidig hjemmeside. Bestyrelsen og Ole fortsætter arbejdet.

Ad 3. Formanden kontakter Bente Kjeldsen vedr. indlæg i Lokalavisen.

Ad 4. Juleturen den 01-12-2022 går til Silkeborg Bad og Svostrup Kro.
Besøg ved Høj stene er droppet på grund af adgangsforhold, vi besøger Arnakkekilden i stedet.
Der udsendes mail til alle medlemmer når program for turen er på hjemmesiden.

Ad 5. Brugerundersøgelsen gav desværre ikke bestyrelsen meget at arbejde med. Bestyrelsen er derfor meget bekymret for foreningens fremtid.

Ad 6. Der vil ikke blive planlagt ture før efter generalforsamlingen i februar.

Ad 7. Generalforsamling afholdes 07.02. 2023.
De næste bestyrelsesmøder afholdes 27.09, 25.10 og 29.11 kl.11.00.