Referat bestyrelsesmøde 27. september 2022 på
Kultur- og Sundhedscenter Havkær.

   
  Dagsorden:

1.

  Nyt fra formand og kasserer

2.

 

 Nyt fra øvrige medlemmer

3.   Aktiviteter og rejser i 2022: Juletur 1. december
4.   Generalforsamling 7. februar 2023
5.   Eventuelt
     
     

Til stede:

Torben Nielsen, Lis Thomsen, Jørgen Friis, Johannes Sørensen og Bo Reiff-Larsen.
Afbud fra Søren Hygum og Søren Højager.

 

Ad 1. intet nyt fra formanden. Lis konstaterer at penge fra Sognestøtter, til juleturen, er modtaget
kr. 8.125, som foreningen er meget taknemmelig for.

Lis har haft en god samtale med Ole Leerhøj om nyt på hjemmeside, herunder den kommende juletur.

Ad 2. Det undersøges om Senior Tours har mulighed for at indgå et samarbejde med andre foreninger. Det er ikke kun senior Tours, der mangler tilslutning til arrangementer.

Ad 3. Formanden kontakter Svostrup Kro og Silkeborg bad vedr. endelig aftale. Jørgen bestiller bus til 65 personer. Program er fastlagt.

Ad 4. intet nyt

Ad 5. Bo har fået ny mail.

De næste bestyrelsesmøder afholdes 25.10 og 29.11 kl.11.00.