Cookies- og Privatlivspolitik

Rejseforeningen Senior ToursDu finder Senior Tours privatlivspolitik på vores hjemmeside www.seniortours.dk.

Senior Tours bruger Google Analytics for at måle trafikken på hjemmesiden og hertil anvendes cookies. Når www.seniortours.dk  bruges, acceptere brugeren cookies.

Når du anmoder om medlemskab i Senior Tours, giver du samtidig dit samtykke til, at vi må registrere, behandle og opbevare de personoplysninger, der er nødvendige, for at vi kan betjene dig som medlem. Det er frivilligt, om du vil give dem til os. Hvis du ikke ønsker det, kan det medføre, at vi ikke kan betjene dig.

I det følgende kan du læse, hvordan Senior Tours behandler de personoplysninger, som du giver os. Derudover kan du læse om dine rettigheder, og om hvor du kan klage over Senior Tours behandling af personoplysninger.

1       Hvem er Dataansvarlig?

Bestyrelsen for Senior Tours er dataansvarlig, og sikrer at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, dvs. med hjemmel i artikel 6 i persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016).

Kontaktoplysninger:

Rejseforeningen Senior Tours, CVR. Nr. 31801575
v. Formand Annelise Jensen
Bronzealdervænget 25

8210 Aarhus V
Tlf. +45 25138501
E-mail: seniortourstilst@gmail.com

2        Hvilke personoplysninger registreres, og hvad bruges de til?

I forbindelse med indgåelse af et medlemskab registrerer vi de oplysninger, som du selv afgiver ved indmeldelsen, hvilket er: Navn, adresse, mailadresse og tlf. nummer. Som nævnt registrerer vi personoplysningerne for at kunne betjene dig som medlem.  

3       Hvem har adgang til personoplysningerne?

Bestyrelsen har adgang til at bruge personoplysningerne i foreningen, f.eks. ved planlægning af ture, rejser og andre arrangementer.
I det omfang foreningens ture, rejser og andre arrangementer afvikles af en ekstern, teknisk rejsearrangør, f.eks. et rejsebureau, videregives nødvendige personoplysninger vedr. den konkrete aktivitet til denne.

4       Hvor længe opbevares oplysningerne?

Personoplysningerne opbevares i Senior Tours så længe du er medlem hos os. Efter medlemsskabet er ophørt, slettes de i vores medlemsregister så hurtigt som muligt og inden 1 måned.
Personoplysninger, der er videregivet til en ekstern teknisk rejsearrangør, f.eks. et rejsebureau, slettes når den aktivitet de vedrører er afviklet og administrationen heraf er afsluttet.

5       Hvilke rettigheder har du?

 

·         Du har ret til uopfordret at få oplysninger om hvorledes Senior Tours behandler personoplysninger. Det oplyses i privatlisvpolitikken på vores hjemmeside www.seniortours.dk

·         Du har ret til på opfordring at få oplyst, hvilke personoplysninger Senior Tours har registreret om dig.

·         Du har ret til at få urigtige personoplysninger, som Senior Tours har registreret om dig, korrigeret.  

·         Du har ret til at trække dit samtykke til Senior Tours om registrering af dine personoplysninger tilbage, hvilket betyder at de slettes. Det kan medføre, at vi ikke kan betjene dig som medlem.

·         Du har ret til at få blokeret databehandlingen af dine personoplysninger i en periode. Det kan medføre, at vi ikke kan betjene dig som medlem i den periode.

·         Du har ret til at få databehandlingen af dine personoplysninger begrænset. Det kan medføre at vi ikke i fuldt omfang, kan betjene dig som medlem.

·         Du har ret til dataportabilitet. Herved forstås, at du har ret til at få udleveret data, som Senior Tours har registreret om dig, i et almindeligt anvendt format, f.eks. på mail, i wordfil, på papir o.l.

 

Du kan sende din anmodning til den under pkt. 2 angivne e-mailadresse. Din anmodning vil blive besvaret hurtigst muligt, og senest én måned efter, at vi har modtaget den.

 

6       Hvor kan du klage?

Du har mulighed for at klage over Senior Tours behandling af personoplysninger til Datatilsynet via e-mailadressen dt@datatilsynet.dk. Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.

 

7       Ændring af privatlivspolitikken

Senior Tours forbeholder sig ret til at foretage ændringer i privatlivspolitikken fra tid til anden. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom pr. mail eller pr. brev.