REJSEFORSIKRING

 

 

Rejseforsikring ganske kort:
   

Når du er med Senior Tours på ture i Danmark, anbefaler bestyrelsen, at du medbringer det gule sundhedskort så du er beredt, hvis uheldet er ude.

Når du er med Senior Tours på rejse i udlandet skal du medbringe det blå EU-Sygesikringskort. Men da det ikke dækker for hjemtransport ved sygdom, skal du også medbringe din private rejseforsikring. Se nærmere nedenfor.

Det blå EU-Sygesikringskort

Dækningen på det gule sundhedskort er helt bortfaldet ved udlandsrejser. Ved rejser inden for EU/EØS, i Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz, skal du altid medbringe det blå EU-Sygesikringskort. Kortet gælder for 5 år ad gangen, hvorefter det skal fornyes, så husk at tjekke udløbsdatoen.

Men - Det blå EU-Sygesikringskort dækker ikke for hjemtransport og evt. behandling på private hospitaler. Kortet giver udelukkende ret til den offentlige behandling, som tilbydes borgerne i det land du opholder dig i.

Det er derfor du skal tegne en privat rejseforsikring, når du rejse i udlandet med Senior Tours.

Privat rejseforsikring

Du skal tegne en rejseforsikring, der som minimum dækker hjemtransport ved sygdom.

Derudover anbefaler bestyrelsen, at din rejseforsikring også dækker for omkostninger ved afbestilling inden rejsen påbegyndes.

I Senior Tours vedtægter står, at du selv har ansvaret for, at tegne en tilstrækkelig rejseforsikring.

Bestyrelsen for Senior Tours har ikke ekspertise til at rådgive dig nærmere, så kontakt dit forsikringsselskab, hvis du har yderligere spørgsmål.